2020-01-23 14:12:55

Poziv za prijavu za mlade ambasadore za prava djece i mladih EU

Pozivam učenike te nudim pomoć i podršku da se prijave na natječaj koji je na linku:

https://www.unicef.org/croatia/price/postani-mladi-ambasador-za-prava-djece-i-mladih-europske-unije

Ravnatelj:

mr.sc. Vjekoslav Robotić


Gimnazija "Fran Galović"