2020-03-05 09:51:47

Rang lista kandidata na radno mjesto spremačice koji su pristupili razgovoru 4.3.2020.

                                                                    Z A P I S N I K

 

 

Nakon provedene usmene provjere znanja i razgovora, Povjerenstvo je utvrdilo sljedeću

 

Rang listu kandidata/kinja na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj:

 

R.br.

Šifra kandidata

Ukupan broj bodova

1.

022028021966

30

2.

022023051964

27

3.

02200103169

24

4.

022013041985

21

 

                                                                       Članovi Povjerenstva za vrednovanje

 

 


Gimnazija "Fran Galović"