preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

 > Natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto spremačice

Autor: Davorka Sever, 11. 2. 2020.

                                                                                              

POZIV NA PROVJERU ZNANJA (USMENO) I RAZGOVOR (INTERVJU)

 

  PROVJERA KANDIDATA u postupku natječaja na radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj,  na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  11. veljače 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica održat će dana 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 14:30 sati u Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica, u prostoriji 2-029.                                                

 

Na provjeru  znanja i razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata (abecednim redoslijedom)

1.

Bauman Đurđica

2.

Belković Jožica

3.

Đelekovčan Jelena

4.

Fijačko Mira

5.

Ribić Zlatica

  Ako kandidat  ne pristupi provjeri znanja u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak provjere, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

 

                                                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, a vezano uz raspisani natječaj od 11. veljače 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, do dobivanja suglasnosti MZO-a i ponovljenog natječaja

 

SADRŽAJ I  NAČIN PROVJERE ZNANJA,  PRAVNI  I DRUGI  IZVORI

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA

Sadržaj i način provjere znanja:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se  sastoji  od dva dijela, usmene provjere kandidata  (usmeno ispitivanje) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Izrazi navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije provjere  znanja utvrđuje identitet kandidata.

Usmenoj provjeri znanja ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta Povjerenstvo će početi ispitivati kandidate.

 Rezultate usmene provjere znanja i razgovora  koji će se održati dana 4. ožujka 2020. godine u 14,30 sati u prostoriji 2-029 (Multimedija) bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole pod rubrikom natječaji.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje za provjeru znanja su:

  1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Narodne novine br.:51/2018
  2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno- tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine broj 2/11
  3. Statut Gimnazije  Fran Galović“ Koprivnica http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca
  4. Odluka o kućnom redu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca
  5. Odluka o etičkom povjerenstvu neposrednih nositelja http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca

Povjerenstva za vrednovanje kandidata

 

 

 

GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ»

KOPRIVNICA

Dr. Željka Selingera 3a

48000 Koprivnica

Koprivnica, 11. veljače 2020. godine.

           

 

 

Gimnazija «Fran Galović» Koprivnica, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos

 

jednog izvršitelja za obavljanje poslova spremačice/spremača na  određeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZO-a i ponovljenog natječaja

    

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi

-presliku uvjerenja o nekažnjavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Uvjeti natječaja: opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.  i 152/14, 7/2017, 68/18, 98/19.)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na mrežnoj stranici škole www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/ objavit će  se područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja  te rok za objavu vremena i mjesta održavanja vrednovanja najmanje pet dana prije dana određenog za vrednovanje.

Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole. Natječaj je objavljen 11. veljače 2020.godine. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole i to neposredno ili preporučeno na adresu: GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ» KOPRIVNICA, dr. Ž.SELINGERA 3a, 48000 KOPRIVNICA.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu vrednovanja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja.

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira putem mrežne stranice škole. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                              mr.sc.Vjekoslav Robotić
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju