preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

 > Natječaji

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja GIMNAZIJE “FRAN GALOVIĆ” KOPRIVNICA

Autor: Davorka Sever, 13. 7. 2020. 10:27

 [više]

Obavijest o izboru kandidata za prijam u radni odnos

Autor: Davorka Sever, 19. 6. 2020. 11:16

 [više]

Rang lista kandidata prijavljenih za prijam u radni odnos na radno mjesto nastavnika Latinskog jezika

Autor: Davorka Sever, 18. 6. 2020. 11:26

 [više]

Poziv na pisanu provjeru i razgovor (intervju) kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika Latinskog jezika

Autor: Davorka Sever, 5. 6. 2020. 13:16

 [više]

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru kandidata prijavljenih na natječaj na radno mjesto nastavnika Latinskog jezika

Autor: Davorka Sever, 5. 6. 2020. 13:11

 [više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Autor: Davorka Sever, 3. 6. 2020. 13:24

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica  objavljen je u Narodnim novinama broj 65/2020. dana 3. lipnja 2020. godine i na mrežnim stranicama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica dana 3. lipnja 2020. godine.

Rok podnošenja prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice nalazi se privitku.

 [više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika latinskog jezika

Autor: Davorka Sever, 25. 5. 2020. 11:38

 [više]

Odluka o poništenju natječajnog postupka na radno mjesto Latinskog jezika

Autor: Davorka Sever, 7. 4. 2020. 10:59

GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

DR. ŽELJKA SELINGERA 3A,

48000 KOPRIVNICA

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2137-48-20-01

Koprivnica, 7.travnja 2020.

 

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.152/14, 7/17, 68/18, 98/19), Statuta Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i upute Ministarstva znanosti i obrazovanja ravnatelj donosi:

 

O D L U K U  O  P O N I Š T E N J U         

        natječajnog postupka na radno mjesto

    nastavnika Latinskog jezika

I.

Poništava se natječajni postupak na radno mjesto nastavnika Latinskoga jezika, 1 izvršitelj/ica na neodredeno, puno radno vrijeme, objavljen 3. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

 

II.

Ova odluka bit će objavljena mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

                                                        III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                          mr.sc. Vjekoslav Robotić

 [više]

VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SU POZVANI NA PISANU PROVJERU I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA LATINSKOG JEZIKA

Autor: Davorka Sever, 21. 3. 2020. 11:45

VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SU POZVANI NA PISANU PROVJERU I RAZGOVOR NA RADNO MJESTO NASTAVNIKA LATINSKOG JEZIKA

Izvješćujemo vas da se s obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, a prema naputcima nadležnih tijela do daljnjega obustavlja postupak zapošljavanja na radno mjesto nastavnika Latinskog jezika.

Pisana provjera i razgovor za radno mjesto nastavnika Latinskog jezika koji se treba održati dana 23. ožujka 2020. godine s početkom u 9.00 sati u Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica se odgađa do daljnjega.

Kandidati će putem mrežne stranice biti obaviješteni o novom  termninu održavanja pisane provjere i razgovora.

 

                                                     Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 [više]

Poziv na pisanu provjeru i razgovor, te sadržaj i način testiranja na radno mjesto nastavnika Latinskog jezika

Autor: Davorka Sever, 16. 3. 2020. 13:50

 [više]

Obavijest o prijemu kandidata na radno mjesto nastavnika Matematike

Autor: Davorka Sever, 16. 3. 2020. 13:29

 [više]

Obavijest o izboru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto spremačice -1 izvršitelj

Autor: Davorka Sever, 9. 3. 2020. 10:22

 [više]

Poziv na provjeru znanja na radno mjesto nastavnika Matematike

Autor: Davorka Sever, 5. 3. 2020. 12:42

 [više]

Rang lista kandidata na radno mjesto spremačice koji su pristupili razgovoru 4.3.2020.

Autor: Davorka Sever, 5. 3. 2020. 09:51

 [više]

Natječaj na radno mjesto nastavnika Latinskoga jezika

Autor: Davorka Sever, 4. 3. 2020. 11:42

 [više]

Obavijest o izboru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto računovodstveni referent i administrativni tajnik -1 izvršitelj

Autor: Davorka Sever, 24. 2. 2020. 13:56

 [više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika matematike

Autor: Davorka Sever, 20. 2. 2020. 13:00

 [više]

Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto spremačice

Autor: Davorka Sever, 11. 2. 2020. 11:27

                                                                                              

POZIV NA PROVJERU ZNANJA (USMENO) I RAZGOVOR (INTERVJU)

 

  PROVJERA KANDIDATA u postupku natječaja na radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj,  na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  11. veljače 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica održat će dana 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 14:30 sati u Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica, u prostoriji 2-029.                                                

 

Na provjeru  znanja i razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata (abecednim redoslijedom)

1.

Bauman Đurđica

2.

Belković Jožica

3.

Đelekovčan Jelena

4.

Fijačko Mira

5.

Ribić Zlatica

  Ako kandidat  ne pristupi provjeri znanja u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak provjere, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

 

                                                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, a vezano uz raspisani natječaj od 11. veljače 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, do dobivanja suglasnosti MZO-a i ponovljenog natječaja

 

SADRŽAJ I  NAČIN PROVJERE ZNANJA,  PRAVNI  I DRUGI  IZVORI

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA

Sadržaj i način provjere znanja:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se  sastoji  od dva dijela, usmene provjere kandidata  (usmeno ispitivanje) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Izrazi navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije provjere  znanja utvrđuje identitet kandidata.

Usmenoj provjeri znanja ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta Povjerenstvo će početi ispitivati kandidate.

 Rezultate usmene provjere znanja i razgovora  koji će se održati dana 4. ožujka 2020. godine u 14,30 sati u prostoriji 2-029 (Multimedija) bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole pod rubrikom natječaji.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje za provjeru znanja su:

 1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Narodne novine br.:51/2018
 2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno- tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine broj 2/11
 3. Statut Gimnazije  Fran Galović“ Koprivnica http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca
 4. Odluka o kućnom redu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca
 5. Odluka o etičkom povjerenstvu neposrednih nositelja http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca

Povjerenstva za vrednovanje kandidata

 

 

 

 [više]

Natječaj za prijam u radni odnos računovodstvenog referenta/administrativnog tajnika

Autor: Davorka Sever, 3. 2. 2020. 12:09

POZIV NA PISANU PROVJERU I RAZGOVOR (INTERVJU)

 

 PISANA PROVJERA KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto računovodstvenog referenta i administrativnog tajnika – 1 izvršitelj,  na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  3. veljače 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica održat će dana 24. veljače 2020. godine, s početkom u 8.00 sati u Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica, u prostoriji 1-017 (1.kat)

                                                   

 

 • 7,50 sati  dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata
 • 8,00 sati  pisana provjera (testiranje).
 • u 10,00 sati  razgovor (intervju) u prostoriji 2-029 (multimedija)

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata (abecednim redoslijedom)

1.

BONTA DAJANA

2.

ĐURAŠEVIĆ EMINA

3.

GJURAŠIN KARLO

4.

GREGUREC TIHANA

5.

GUCEK ANDREA

6.

HORVAT NATAŠA

7.

KATIĆ ANTONIJA

8.

KEMENOVIĆ ROBERT

       9.

LONČARIĆ IVANA

10.

LOPARIĆ TANJA

11.

MARKOV LANA

12.

MESAROV ADRIANA

13.

MILAKOVIĆ MONIKA

14.

PAVLOVIĆ DANIJELA

15.

PETRIĆ PETRA

16.

SEDLAR SONJA

17.

SINJERI ANTONIJA

18.

ŠIŠKO ANA MARIJA

19.

VUKOTA JELENA

  Ako kandidat/kinja   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

PRAVILA PISANE PROVJERE:

 Pisana  provjera kandidata/kinja obavit će se  putem testiranja.

Kandidatu su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 20 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 20.         

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

Rezultate testiranja  Povjerenstvo će kandidatima priopćiti prije početka razgovora (intervju-a).

 

Poziv na testiranje objavljen  je dana 17. veljače 2020. na mrežnoj stranici Gimnazije “ Fran Galović” Koprivnica u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI”.

 

                                                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, a vezano uz raspisani natječaj od 3. veljače 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu računovodstvenog referenta/administrativnog tajnika na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, do povratka radnice na rad,  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

 

SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNI  I DRUGI  IZVORI

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA PISANU PROVJERU

Sadržaj i način pisane provjere:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se  sastoji  od dva dijela, pisane provjere kandidata  (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Izrazi navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta Povjerenstvo će kandidatima  podijeliti testove.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati šifru i nadnevak na za to označenom mjestu na testu.

Pisana provjera piše se isključivo kemijskom olovkom. Pisana provjera traje 45 minuta. Pisana provjera sadrži 20 pitanja.       

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • komunicirati s ostalim kandidatima.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov će rezultat Povjerenstvo vrednovati s nula bodova.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Rezultate testiranja  Povjerenstvo će kandidatima priopćiti prije početka razgovora (intervju-a) koji će se održati dana 24. veljače 2020. godine u 10,00 sati u prostoriji 2-029 (Multimedija)

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Narodne novine br.:87/200886/200992/2010ispr. -105/201090/201116/2012,  86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013152/20147/2017 i 68/2018, 98/19
 2. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.: Narodne novine br.48/2019
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Narodne novine br.:51/2018
 4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 5. Narodne novine br:  128/17
 6. Zakon o plaćama u javnim službama: Narodne novine br: 27/01
 7. Zakon o osnovici plaće u javnim službama: Narodne novine br.   39/09                                                                     
 8. Zakon o porezu na dohodak: Narodne novine br. 115/16 ,106/18 , 121/19
 9. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Narodne novine br. 80/13, 137/13,  98/19
 10. Statut Gimnazije  Fran Galović“ Koprivnica http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca

Povjerenstva za vrednovanje kandidata

 [više]

 Natječaji
Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru kandidatkinje za zaposljavanje.pdf
Rang lista nakon pisane provjere i razgovora.pdf
Poziv na razgovor 14.11.2019.pdf
Poziv na testiranje kandidatima prijavljenima na natjecaj objavljenog dana 24.10.2019..pdf
Sadrzaj i nacin testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natjecaj 24.10.2019..pdf
Natjecaj za radno mjesto nastavnika hrv. jezika.pdf
javni poziv povijest 2019..pdf
Obavijest prijavljenim kandidatima za zaposljavanje na radno mjesto nastavnika tzk-a.pdf
Natjecaj za radno mjesto nastavnika tzk-a.pdf
Obavijest prijavljenim kandidatima za zaposljavanje.pdf
Natjecaj za radno mjesto spremacice (3).pdf
Javni poziv- likovna umjetnost.pdf
Natjecaj za radno mjesto strucnog suradnika.pdf
Javni poziv SO (2).pdf
Javni poziv za SO (2).pdf
Javni poziv.pdf
Obavijest kandidatima o rezultatima natjecaja (2).pdf
Natjecaj za radno mjesto za rad u EU projektu.pdf
Natjecaj za radno mjesto spremacice (2).pdf
Obavijest o zaposljavanju na radno mjesto nastavnika matematike.pdf
Natjecaj za radno mjesto nastavnika matematike.pdf
Obavijest o zaposljavanju, natjecaj od 23.1.-31.1.2018.pdf
Natjecaj za rad na projektu INTERREG.pdf
natjecaj za radno mjesto 20.10.2016.pdf
Natjecaj za radno mjesto nastavnika likovne umjetnosti.pdf
Natjecaj za radno mjesto spremacice.pdf
Obavijest kandidatima o rezultatima natjecaja.pdf
Javni poziv za SO.pdf
Obavijest prijavljenim kandidatima o zaposljavanju.pdf
Ispravak natjecaja.pdf
Javni poziv za SO bez zasnivanja RO-a, francuski jezik.pdf
Natjecaj.pdf
Javni poziv za SO bez zasnivanja RO-a, tzk-a.pdf
Obavijest o zaposljavanju.pdf
Natjecaj - informatika.pdf
Javni poziv SO.pdf
Obavijest o natjecaju objavljenom od 13.2. do 21.2.2017..pdf
javni poziv francuski 9.1..pdf
Obavijest o zaposljavanju na natjecaj od 20.10.-28.10..pdf
natjecaj -njemacki jezik.pdf
Javni poziv za strucnog suradnika.pdf
Javni poziv za SO bez zasnivanja RO.pdf
Natjecaj za matematiku.pdf
javni poziv hrv. 23. 8.2016..pdf
javni poziv filozofija 9. 11.2016..docx
Obavijest.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju